Pomozi i ti!

Ime mu je bilo Fleming, bio je siromašan škotski seljak. Jednog dana, dok je naporno radio kako bi prehranio svoju obitelj, čuo je iz obližnje močvare poziv u pomoć. Odbacio je alat i požurio u močvaru. Tamo je, zaronjen do pasa u crnom blatu, prestrašeni dječak vikao i borio se, kako bi se izvukao iz močvare. Seljak Fleming spasio je dječaka sigurne smrti.

Sljedećeg dana u seljakovo se dvorište dovezla bogata kočija. Elegantno obučeni plemić izašao je iz kočije i predstavio se kao otac dječaka, kojega je seljak spasio. "Želim Vam platiti", rekao je plemić. "Spasili ste život mome sinu!". "Ne, ne mogu primiti novac za to što sam napravio", rekao je škotski seljak i odbio ponudu. Tada je kroz vrata provirio seljakov sin. "Je li ovo Vaš sin?" - upitao je plemić. "Da!" - ponosno je odgovorio seljak. "Dogovorimo se ovako" - predložio je plemić - "Dozvolite mi, da mu osiguram obrazovanje, kakvo ima i moj vlastiti sin. Ako je momak imalo sličan ocu, bez sumnje će stasati u čovjeka, na koga ćemo obojica biti ponosni.". Tako je i bilo.

Sin seljaka Fleminga pohađao je najbolje škole i za čas je završio Bolničku medicinsku školu sv. Marije u Londonu te postao poznat u cijelom svijetu kao Sir Alexander Fleming, pronalazitelj penicilina. Nakon godina, plemićev sin, koji je bio spašen iz močvare, razbolio se od tuberkuloze. I što ga je tada spasilo? - Penicilin!

A kako je bilo ime plemiću? - Lord Randolph Churchill. A ime njegovog sina? - Sir Winston Churchill.